10.2.14

EL TREN DE LA LLIBERTAT

 


 
Aquest dissabte 1 de febrer milers de persones, homes i dones van sortir al carrer i van omplir Madrid per tornar a reivindicar drets que en els quasi 40 anys de democràcia ens pensàvem que ja estaven consolidats i tornen a estar en perill. En refereixo al dret a decidir de les dones la interrupció voluntària de l’embaràs atenent a les circumstàncies i situacions que ja preveu la norma actual del 2010, norma que va suposar un avenç en la protecció de les dones i dels professionals sanitaris i va ser aprovada amb un ampli consens de la societat i amb la majoria dels grups polítics. Aquesta llei ha comportat importants avenços legals i especialment els referits a la seguretat jurídica dels professionals sanitaris, incorporant les recomanacions i directrius del Tribunal europeu de drets humans i de l’OMS, en quant a terminis i protecció legal.

El PSC de Sant Quirze es va sumar a aquesta iniciativa social “EL TREN DE LA LLIBERTAT” que va sortir de les “Comadres de Asturias” i es va estendre per tot el territori espanyol i per Europa, amb una àmplia representació d’organitzacions de drets humans d’Itàlia i França que també es van voler sumar i ens van acompanyar en aquesta manifestació, per donar ple suport a totes les dones en aquesta lluita que no és altra que la defensa de la nostra salut i dignitat, i en contra que la nostra capacitat de decisió torni a estar qüestionada per tercers que pretenen imposar la seva moral retrògrada i masclista.

Aquesta proposta del ministre Gallardón és més restrictiva que la del 85 ja que elimina la possibilitat d’avortar en el supòsit de malformacions o anomalies fetals i només considera la despenalització en el cas de violació i greu perill per la vida de la mare, el que provocaria tornar a la clandestinitat en condicions d’insalubritat i d’inseguretat

Al meu entendre el govern del PP està generant  un problema i un conflicte social on no existia. Aquesta reforma avui dia no té cap sentit, és més, l’únic que ha provocat és el rebuig de tothom, començant per amplis sectors del propi PP.  No només està provocant el rebuig de la ciutadania al nostre país sinó als països del nostre entorn, així com critiques de nombroses associacions de professionals sanitaris, del món de la justícia i d’organitzacions de dones.

La política i les lleis han de servir al poble i no a l’inrevés, han de servir per ampliar i protegir drets i llibertats i no per restringir-los. El projecte de llei que planteja el govern del PP representaria un extraordinari retrocés normatiu, social i ideològic i tornaria a situar a les dones en la clandestinitat a més d’afectar greument a la seguretat jurídica dels professionals de l’àmbit sanitari.

Farem tota la pressió possible perquè això no tiri endavant i esperem que si realment aquest govern és de veritat democràtic escolti al poble i a tots els col·lectius afectats i retiri aquesta proposta, que ens situaria a la cua d’Europa en drets i llibertats.