17.3.10

MÉS DRETS I LLIBERTATS


LLEI DE SALUT SEXUAL I REPRODUCTIVA I DE LA INTERRUPCIÓ VOLUNTÀRIA DE L'EMBARÀS Llei Orgànica 2/2010, de 3 de març

El govern socialista segueix aprofundint en la qualitat democràtica, reconeixent més llibertat a la ciutadania i creant drets civils amb aquesta nova llei per a les dones. Aquesta llei pretén que quan les dones prenen la seva decisió ho facin amb totes les garanties sanitàries i jurídiques i en condicions d'igualtat real com passa a tots els països del nostre entorn.
Així construïm una societat més madura, més digna i més responsable. Tots i totes ens hem de felicitar per aquesta nova fita en drets i llibertats.
A Sant Quirze, el PSC també conquereix drets i llibertats i gràcies a la voluntat política i l'esforç incansable dels nostres regidors socialistes, el Primer Tinent d'Alcalde Antoni Rebolleda i la Regidora d'Igualtat, Luísa Cobo, el nou CENTRE DE RECURSOS PER A DONES aviat serà una realitat.

Si voleu consultar la llei podeu clicar a:

http://www.boe.es/boe/dias/2010/03/04/pdfs/BOE-A-2010-3514.pdf

8.3.10

MANIFEST DEL PSC: DIA INTERNACIONAL DE LES DONES, 8 DE MARÇ DE 2010L'Aposta pel talent femení, èxit del nou model productiu

"Treballem per una transformació de les estructures i els models tradicionals que persisteixen a la nostra societat"

Si vols llegir el nostre manifest clica aquí:

http://www.socialistes.cat/psc/Territoris/Sant-Quirze-del-Valles/Actualitat/Noticies/L-aposta-pel-talent-femeni-exit-del-nou-model-productiu-Manifest-del-PSC-Dia-Internacional-de-les-Dones

6.3.10

OPINIONS DEL PLE


PREMI DONA 2010
Inaugurem avui aquesta nova secció per comentar aspectes destacables dels Plens de l'Ajuntament de Sant Quirze.
En aquest darrer Ple de febrer cal destacar l'aprovació per unanimitat de la concessió del Premi DONA 2010 de Sant Quirze del Vallés a la Sra. Anna M. López, regidora de sanitat del primer mandat de la democràcia. Aquesta proposta va ser presentada per la regidora d'igualtat, Sra. Luísa Cobo, a petició de la Comissió del Premi Dona que va valorar amb més puntuació a la Sra. Anna M. López Méndez, proposta per IC i a la qual tots els membres de la comissió van donar ple suport. Des d'aquí volem felicitar-la i agrair-la aquest camí que va emprendre i que ens ha obert les portes a d'altres dones per a exercir responsabilitats polítiques i treballar pel nostre poble. Igualment, encoratjat a les entitats i col·lectius de Sant Quirze, perquè tal i com han fet aquest any, presentin candidatures a la concessió d'aquest Premi, ja que de ben segur, que dones a Sant Quirze hi ha que s'ho mereixen. L'acte de lliurament del Premi DONA 2010 tindrà lloc el dilluns 22 de març a les 20'30 h a la Patronal.