17.4.07

ON SÓN ELS AUTÒNOMS?

A Espanya hi ha 3 milions i mig de treballadors autònoms i generen al voltant del 18% del PIB. Per comunitats, Catalunya encapçala el nombre d’autònoms i Sant Quirze no resta exempt d’aquesta realitat.

Sant Quirze té prop de 1.000 empreses, de les quals gairebé la meitat (435) són persones físiques, i d’aquestes la majoria són professionals, comerciants, empreses de serveis i artistes. No cal dir que aquest col·lectiu representa una font de riquesa socio-econòmica per la nostra població dins del seu teixit empresarial, i que la gran part d’aquests empresaris i professionals estan enquadrats dins del règim d’autònoms de la Seguretat Social.

Això tan evident i notori, sembla no importar massa al nostre govern local que pot ser pensa que amb un sopar i una jornada gastronòmica cobreixen l’expedient. I jo em pregunto, on són els autònoms? On és la demanda de serveis d’assessorament, de formació i reciclatge professional, d’implantació de tecnologia, de bones comunicacions….. ?

La majoria de municipis estan promovent accions concertades entre les associacions d’autònoms i les administracions locals, donant a conèixer un fet històric : L’avantprojecte de Llei de l’Estatut del Treball Autònom que comporta el reconeixement per primera vegada al nostre ordenament jurídic, de la figura de l’autònom així com el reconeixement de drets llargament reivindicats per aquest col·lectiu. Drets de vital importància com :
- equiparament de les cobertures tant de contingències comuns com professionals en Seguretat Social
- contractació de familiars fins el segon grau com a treballadors
- desenvolupament de la prevenció de riscos laborals
- possibilitats de jubilació anticipada en determinats casos
- prestacions econòmiques per extinció d’activitat per causes objectives
- reducció de bases de cotització en determinats casos

Etc... Totes aquestes qüestions s’estan negociant per aconseguir que es reconegui i valoritzi socialment l’empresariat autònom en el seu territori d’actuació, alhora que es fomenten i garantitzen els seus drets. I és obligació de l’administració més propera al ciutadà informar i debatre aquestes qüestions.
Una de les línies prioritàries dins del nostre programa electoral és el suport als autònoms i al teixit empresarial de Sant Quirze perquè entenem la seva problemàtica, perquè volem treballar plegats per aconseguir un empresariat implicat amb el seu territori, perquè entre tots puguem desenvolupar un Sant Quirze de futur.