17.3.10

MÉS DRETS I LLIBERTATS


LLEI DE SALUT SEXUAL I REPRODUCTIVA I DE LA INTERRUPCIÓ VOLUNTÀRIA DE L'EMBARÀS Llei Orgànica 2/2010, de 3 de març

El govern socialista segueix aprofundint en la qualitat democràtica, reconeixent més llibertat a la ciutadania i creant drets civils amb aquesta nova llei per a les dones. Aquesta llei pretén que quan les dones prenen la seva decisió ho facin amb totes les garanties sanitàries i jurídiques i en condicions d'igualtat real com passa a tots els països del nostre entorn.
Així construïm una societat més madura, més digna i més responsable. Tots i totes ens hem de felicitar per aquesta nova fita en drets i llibertats.
A Sant Quirze, el PSC també conquereix drets i llibertats i gràcies a la voluntat política i l'esforç incansable dels nostres regidors socialistes, el Primer Tinent d'Alcalde Antoni Rebolleda i la Regidora d'Igualtat, Luísa Cobo, el nou CENTRE DE RECURSOS PER A DONES aviat serà una realitat.

Si voleu consultar la llei podeu clicar a:

http://www.boe.es/boe/dias/2010/03/04/pdfs/BOE-A-2010-3514.pdf