6.3.10

OPINIONS DEL PLE


PREMI DONA 2010
Inaugurem avui aquesta nova secció per comentar aspectes destacables dels Plens de l'Ajuntament de Sant Quirze.
En aquest darrer Ple de febrer cal destacar l'aprovació per unanimitat de la concessió del Premi DONA 2010 de Sant Quirze del Vallés a la Sra. Anna M. López, regidora de sanitat del primer mandat de la democràcia. Aquesta proposta va ser presentada per la regidora d'igualtat, Sra. Luísa Cobo, a petició de la Comissió del Premi Dona que va valorar amb més puntuació a la Sra. Anna M. López Méndez, proposta per IC i a la qual tots els membres de la comissió van donar ple suport. Des d'aquí volem felicitar-la i agrair-la aquest camí que va emprendre i que ens ha obert les portes a d'altres dones per a exercir responsabilitats polítiques i treballar pel nostre poble. Igualment, encoratjat a les entitats i col·lectius de Sant Quirze, perquè tal i com han fet aquest any, presentin candidatures a la concessió d'aquest Premi, ja que de ben segur, que dones a Sant Quirze hi ha que s'ho mereixen. L'acte de lliurament del Premi DONA 2010 tindrà lloc el dilluns 22 de març a les 20'30 h a la Patronal.