5.5.10

IMMIGRACIÓ: PERSONES O VOTS?

Sílvia Peralta amb Lamine del PSC de Mollerussa
al miting de la Mar Bella


Els socialistes no tenim aquesta dicotomia, tenim clar que primer de tot estan les persones, primer de tot estan els drets humans.
Les polítiques d'immigració i la integració de les persones estrangeres s'han de regular amb la col·laboració i coordinació de totes les administracions públiques, i en aquesta línia s'ha estat treballant des del Govern de la Generalitat amb el Pacte Nacional per la Immigració i la recent aprovada Llei d'Acollida. Com diu la nostra Secretària d'Immigració del PSC i diputada al Parlament, Consol Prados "més integració de les persones immigrades significa més cohesió social i frena l'exclusió". No ens podem permetre bosses de marginalitat, no és bo ni per a les persones immigrades ni per al conjunt de la població.
Precisament per ser un tema tan sensible socialment i d'un alt nivell de responsabilitat, totes les forces polítiques ens hauríem de comprometre a no utilitzar el fenòmen migratori amb fins partidistes. Malauradament en aquests últims dies estem veient i en concret per part del PP i de CiU, que allà on més s'ha de treballar per construir la cohesió social s'introdueixen elements de tensió, per intentar treure rèdit electoral.
Un exemple d'aquesta manera de fer es va donar en aquest Ple municipal d'abril, a on el regidor del PP va haver de retirar una moció que era nul·la de ple dret, no només perquè fos contrària a la llei sinó perquè era d'impossible compliment. En ella demanava que el padró municipal actués de control policial per denunciar la situació de les persones, cosa que saben perfectament que és il·legal ja que el padró és un mer instrument estadístic que informa de la població que resideix al municipi.
És més, aquesta norma del padró va ser aprovada pel Ministro del Interior al 1997, i endevineu qui era: el Sr. Mariano Rajoy. És tal la dèria del PP d'oposar-s'hi a tot que fins i tot obliden les lleis que ells van aprovar, i s'oposen a si mateixos. Aquesta manera de fer i de pensar no aporta cap solució, ens al contrari, crea conflictes i tensions, l'hàbitat natural en que es mou la dreta.
Llei d'acollida
Consol Prados