10.4.10

OPINIONS DEL PLE


PLE MARÇ 2010
D'aquest darrer Ple municipal destacaría aquests temes:
- L'aprovació per unanimitat a atorgar el Premi Mussol de Sant Quirze 2010 al Forn J.M Valls pel seu referent històric i de tradició comercial a Sant Quirze. Hem de dir que la seva referent, la Conxita, ja havia estat presentada per l'associació Dones per Sant Quirze al Premi Dona 2010.
- L'aprovació per majoria de tots els grups polítics, excepte el PP, de la moció presentada per IC de rebuig a la candidatura del cementiri nuclear d'Ascó. El PSC de Sant Quirze va recordar les afirmacions del President Montilla en el sentit que Catalunya té més que coberta la quota d'instal·lacions nuclears, recordem que nosaltres generem el 40% de l'energia nuclear que es produeix a l'Estat i tenim 4 de les 8 centrals existents, per tant, seria convenient guardar un equilibri territorial i buscar un consens que en aquests moments no s'ha assolit.
- Finalment, cal destacar l'intens debat provocat per una de les mocions presentades per IC respecte el sistema públic de pensions, tot i coincidir amb la necessitat de fer millores en el sistema, des del PSC entenem que aquestes qüestions s'han de negociar i solventar en el marc del Pacto de Toledo des d'una perspectiva de garantia de futur i sostenibilitat.